Nationell kvalitetsregistergrupp  för myeloproliferativa sjukdomar (MPN)

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Erik Ahlstrand

Registerhållare

Örebro Universitetssjukhus, Region Mellansverige

 

 

Ledamöter

Maria Liljeholm

hematolog

Norrlands universitetssjukhus, Region Norr

 

Marie Lindgren

Länssjukhuset i Kalmar, Region Sydöst

Anna Ravn Landtblom

Leg. läkare

Södersjukhuset AB, Region Stockholm Gotland

Stefan Scheding

hematolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund, Region Syd

Björn Andréasson

hematolog

NU-sjukvården Uddevalla, Region Väst

 

 

Stödteam

Malin Bergman

diagnoskoordinator hematologi

RCC Stockholm Gotland

 

Karin Engström

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

Lena Grönlund

registerproduktägare

RCC Stockholm Gotland

Kamilla Krawiec

statistiker

RCC Stockholm Gotland