Nationell arbetsgrupp Min vårdplan myelom

Patientinformationen är framtagen av RCC:s nationella arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan myelom. Vårdplanen är därefter fastställd av den nationella arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan.

Ordförande

Jennie Jackson

sjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

Medlemmar

Tarja Mikkola

kontaktsjuksköterska

Mälarsjukhuset

 

Cecilia de Carvahlo

kontaktsjuksköterska

Skånes universitetssjukhus, Lund

Inger Andersson

kontaktsjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lars Skagerlind

forskningssjuksköterska, transplantationskoordinator

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Patient- och närståendeföreträdare

Elisabeth Johansson

patient- och närståendeföreträdare

Ulf Mejhert

patient- och närståendeföreträdare