Nationell vårdprogramgrupp för MDS

Här listas medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen för MDS.

Utöver de regionala representanter som listas nedan knyter gruppen till sig de experter som behövs för att representera samtliga kompetenser som är engagerade i patientens vårdflöde. Alla som arbetat med att ta fram ett vårdprogram finns omnämnda i vårdprogramsdokumentet.

Ordförande

Hege Garelius

överläkare

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Ledamöter

Bengt Rasmusson

överläkare

Universitetssjukhuset, Örebro

 

Johanna Ungerstedt

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Johannes Bålfors

specialistläkare

Norrlands Universitetssjukhus

Lars Nilsson

överläkare

Skånes Universitetssjukhus

Petter Willner Hjelm

specialistläkare

Universitetssjukhuset Linköping

Patientrepresentant

Bo Karlsson

Stödjande RCC

Karin Olsson

verksamhetsutvecklare

RCC Mellansverige

 

Marit Holmqvist

statistiker

RCC Mellansverige