Nationella vårdprogram lymfom

Här hittar du nationella vårdprogram för aggressiva b-cellslymfom, mantelcellslymfom, follikulära lymfom, t-cellslymfom, Hodgkins lymfom och Waldenströms makroglobulinemi.


Regionalt innehåll


Regional medicinsk riktlinje lymfom

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje för Aggresiva B-cellslymfom (pdf)

Regional medicinsk riktlinje för Mantelcellslymfom (pdf)

Omvårdnad hematologiska maligniteter 2017 (pdf)

 


Faktaägare: Mats Jerkeman
Gemensam information uppdaterad: 3 september 2018

Regional faktaägare: Mats Jerkeman
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 3 september 2018

Regionalt