Standardiserat vårdförlopp lymfom

Det standardiserade vårdförloppet för lymfom gäller från och med 2017. I den senaste versionen har en del om KLL lagts till. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.


Regionalt innehåll


Film om standardiserat vårdförlopp maligna lymfom

Herman Nilsson-Ehle, hematolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset berättar om standardiserat vårdförlopp för maligna lymfom. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.

 


Gemensam information uppdaterad: 3 januari 2018

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 7 juli 2017

Regionalt