Till regionspecifikt innehåll

Lymfom

Lymfom, eller lymfkörtelcancer, är ett samlingsnamn på en rad cancersjukdomar som uppstår i celler som tillhör lymfsystemet, som är en del av immunförsvaret. Det finns cirka 40 olika typer av lymfom. De skiljer sig åt och behandlas på olika sätt.

I Sverige får nästan 2000 personer någon typ av lymfom varje år. Sjukdomen är något vanligare hos män än hos kvinnor. Även ungdomar och unga vuxna kan få sjukdomen, men den är vanligast hos personer över 60 år.

Behandlingen av lymfom har utvecklats och allt fler personer kan botas eller bli långvarigt fria från sin sjukdom. Bättre läkemedel och intensivare behandlingar används, dessutom finns ökad kunskap om hur biverkningar kan motverkas.

Det finns flera vårdprogram för lymfom men endast ett gemensamt vårdförlopp. 

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för lymfom

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Osteoporosprofylax Mellansverige

Osteoporosprofylax för lymfompatienter

PM kardiotoxicitet

PM Kardiotoxicitet

Kvalitetsdata

RCC Syd erbjuder öppet tillgängliga kvalitetsparametrar som bygger på data i de nationella kvalitetsregistren för cancer och uppdateras kring den första i varje månad.

Redovisning av kvalitetsparametrar.

Regional patientprocessledare

Thomas Relander

regional patientprocessledare lymfom, Läkare

Skånes universitetssjukhus

Kontakt

Jessica Eriksson

regional processamordnare

Regional vårdprocess lymfom

Den regionala vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med lymfkörtelcancer i västra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Dialogturné till samtliga hematologiska mottagningar, tillsammans med övriga regionala processägare inom blodcancerområdet.
 • Möjlighet till direktöverföring från journalsystemen till kvalitetsregistret, för att på så sätt slippa dubbelregistrering.
 • Införande och utveckling av Cytobase (elektroniskt cytostatiskahanteringsprogram) 
 • Uppdatering av vårdprogram för SVF och ledtider 
 • Kontinuerligt uppdatering och framtagande av nya vårdprogram för lymfom 
 • Nivåstrukturering

Vårdprocessen har ett nära samarbete med de regionala vårdprocesserna för KLLmyelom och leukemi.

Utredning och behandling i västra sjukvårdsregionen

Patienter med misstänkt lymfom i Västra sjukvårdsregionen utreds av specialister i hematologi, som finns på de flesta av regionens sjukhus. 

Strålbehandling ges på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Alla högdosbehandlingar med cytostatika och behandlingar med stamcellsstöd och allogena transplantationer görs vid Hematologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Regional processägare

porträtt

Catharina Lewerin

regional processledare lymfom och kronisk lymfatisk leukemi (KLL), hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regional omvårdnadsordförande

Inger Andersson

regional omvårdnadsordförande hematologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Sandra Häggander

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst