Nationell vårdprogramgrupp för Kronisk myeloisk leukemi (KML)

Här listas medlemmarna i den nationella vårdprogramgruppen för KML.

Utöver de regionala representanter som listas nedan knyter gruppen till sig de experter som behövs för att representera samtliga kompetenser som är engagerade i patientens vårdflöde. Alla som arbetat med att ta fram ett vårdprogram finns omnämnda i vårdprogramsdokumentet.

Ordförande

Leif Stenke

hematolog

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 

 

Ledamöter

Anders Själander

medicin

Umeå Universitet

 

Arta Dreimane

hematolog

Universitetssjukhuset Linköping

Hans Wadenvik

hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Johan Richter

hematolog

Skånes universitetssjukhus Lund

Ulla Olsson-Strömberg

hematolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

 

Patientrepresentant

Annica Onsjö

Blodcancerförbundet, Stockholm

 

 

Stödjande RCC

Karin Olsson

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

 

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Mellansverige