Nationell vårdprogramgrupp för Kronisk myeloisk leukemi (KML)

Gällande nationellt vårdprogram för KML uppdaterades under 2015 och publicerades november 2015.

Ordförande

Leif Stenke

hematolog

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 

 

Ledamöter

Anders Själander

medicin

Umeå Universitet

 

Arta Dreimane

hematolog

Universitetssjukhuset Linköping

Hans Wadenvik

hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Johan Richter

hematolog

Skånes universitetssjukhus Lund

Ulla Olsson-Strömberg

hematolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

 

Patientrepresentant

Annica Onsjö

Blodcancerförbundet, Stockholm

 

 

Stödjande RCC

Karin Olsson

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

 

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Mellansverige