Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker.

Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Mellansverige - nationellt ansvarig

Karin Olsson

verksamhetsutvecklare

Statistiker

Nationell support, RCC Mellansverige

Carina Bodin

registeradministratör

Andrea Back

registeradministratör

RCC Mellansverige

RCC Norr

Birgitta Fransson

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Stockholm Gotland

Malin Bergman

diagnoskoordinator

 

Statistiker

Regional support, RCC Stockholm Gotland

Karin Engström

registeradministratör

RCC Syd

Ann-Katrin Andersson

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydöst

Cecilia Holtström

registeradministratör

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst