Blodcancerregistret

Blodcancerregistret (BCR) bildades år 2007 och är ett nationellt kvalitetsregister för vuxna patienter med malign blod-/lymfkörtelsjukdom.

Cirka 4500 personer insjuknar årligen i någon av de sjukdomar som ingår i registret. BCR består av åtta delregister: Lymfom, Myelom, MPN inklusive mastocytos, KLL, AML, MDS, KML och ALL. Akut-leukemiregistret (AML+ALL) bildades redan 1997, lymfomregistret 2000, KML-registret 2002, KLL 2007, Myelom och MPN 2008 samt MDS 2009.

BCR har ett gemensamt, övergripande policydokument. Vart och ett av delregistren är dock att betrakta som ett självständigt kvalitetsregister knutet till sin diagnosgrupp och med en manual som beskriver omfattning (=exakt vilka diagnoser som ska registreras) och vilka variabler som ingår.

Varje delregister i BCR är knutet till en diagnosgrupp och en styrgrupp för respektive diagnos är utsedd. I sistnämnda är samtliga sjukvårdsregioner representerade. Diagnosgruppen utser en kliniskt verksam hematolog/onkolog att vara registerhållare.

Svensk förening för hematologi -  här hittar du de olika diagnosgrupperna