Standardiserat vårdförlopp akut myeloisk leukemi, AML

Det standardiserade vårdförloppet akut leukemi gäller från och med 2017. Vårdförloppet innehåller diagnoserna akut myeloisk leukemi (AML) och akut lymfatisk leukemi (ALL).


Regionalt innehåll


Film om standardiserat vårdförlopp leukemier

Hege Garelius, hematolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserade vårdförlopp för leukemier. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra sjukvårdsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.

 


Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro
Gemensam information uppdaterad: 3 januari 2018

Regional faktaägare: Hege Garelius, hematolog, regional processägare leukemi
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 18 juni 2018