Nationell vårdprogramgrupp för akut lymfatisk leukemi (ALL)

 

Utöver de regionala representanter som listas nedan knyter gruppen till sig de experter som behövs för att representera samtliga kompetenser som är engagerade i patientens vårdflöde. Alla som arbetat med att ta fram ett vårdprogram finns omnämnda i vårdprogramsdokumentet.

Ordförande

Helene Hallböök

hematolog

Akademiska sjukhuset

 

 

Regionala representanter

Piotr Koslowski

hematolog

Universitetssjukhuset Örebro

 

Antonio Izarra Santamaria

hematolog

Norrlands Universitetssjukhus

Jòel Jòelsson

hematolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Thomas Erger

hematolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Hege Garelius

hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Beata Tomaszewska-Toporska

hematolog

Skånes Universitetssjukhus

Patologrepresentant

Rose-Marie Amini

patolog

Akademiska sjukhuset

 

 

Omvårdnadsrepresentanter

Petra Lindroos Kölqvist

kontaktsjuksköterska

Sahlgrenska universitetssjukhuset

 

Inger Andersson

kontaktsjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset