Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp akut lymfatisk leukemi (ALL)

Det standardiserade vårdförloppet akut leukemi gäller från och med 2018. Vårdförloppet innehåller diagnoserna akut lymfatisk leukemi (ALL) och akut myeloisk leukemi (AML).

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp akut leukemi, Kunskapsbanken

Alla SVF, vårdprogram och vägledningar finns i RCCs Kunskapsbank.

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, ALL och AML (pdf, nytt fönster)
Kortversion för primärvården, ALL och AML (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf, nytt fönster)

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regionalt anpassad patientinformation

För Stockholms läns landsting så finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.