Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker. Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

 

RCC Syd – nationellt ansvarig

Ann-Katrin Andersson

registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Nationell support, RCC Syd

RCC Norr

Birgitta Fransson

registeradministratör

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Mellansverige

Karin Olsson

verksamhetsutvecklare

RCC Mellansverige

 

Carina Bodin

registeradministratör

RCC Mellansverige

Andrea Back

registeradministratör

RCC Mellansverige

Statistiker

Regional support

RCC Stockholm Gotland

Malin Bergman

diagnoskoordinator

 

Statistiker

Regional support

Karin Engström

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

 

 

RCC Sydöst

Cecilia Holtström

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Statistiker

Regional support

 

Statistiker

Regional support