Barncancervård i Västra sjukvårdsregionen

Om sjukdomen

Varje år får mellan 90100 barn i Västra Götalandsregionen, Region Halland, Värmlands län och Region Jönköpings län barncancer. Av dem är 80 procent cancerfria efter fem år. Anledningen till att barncancer så ofta går att bota är att tumörceller hos barn för det mesta delar sig mycket oftare än tumörceller hos vuxna, vilket gör att behandling med cytostatika blir mer effektiv. Ofta klarar barn också av att få större doser av cytostatika, vilket gör att man kan ge en kraftigare och därmed mer effektiv behandling. 

De flesta barn som insjuknar är 26 år, men barn i alla åldrar kan få cancer. Bland de små barnen är akut lymfatisk leukemi (ALL) vanligast. Ungefär en tredjedel av alla barn med cancer har någon form av leukemi, en knapp tredjedel har en hjärntumör och den sista dryga tredjedelen fördelas på olika så kallade solida tumörer. Det är sjukdomar som exempelvis lymfom (lymfkörtelcancer), eller tumörer i olika delar av kroppen, till exempel njurarna eller skelettet.

Diagnostik

Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom ska barn erbjudas besök hos specialistläkare inom två dagar, räknat från det datum remissen har kom­mit in till vårdgivaren. Utredningen av barncancer i Västra Götalandsregionen, Värmlands län, Region Jönköpings län och större delen av Region Halland, sker på Drottnings Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Ibland görs vissa delar av utredningen på hemsjukhuset. Vad som ingår i utredningen beror på vilken cancerform det rör sig om. Utredningen kan till exempel inkludera blodprov, vävnadsprov, ultraljudsundersökning, datortomografi och magnetkameraundersökning. 

Behandling

Vilken behandling man får beror på vilken diagnos barnet har och hur långt gången sjukdomen är. Den initiala behandlingen sker alltid vid Drottnings Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg, därefter kan vissa delar av behandlingen göras på något av följande sjukhus göras, beroende på vilken behandling man får och var man bor: 

  • Centralsjukhuset i Karlstad
  • Hallands sjukhus, Halmstad
  • Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan
  • Länssjukhuset Ryhov, Jönköping,
  • Skaraborgs Sjukhus Skövde,
  • Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Alla barn med cancer får inte cytostatikabehandling, utan behandlingen kan även bestå av operation, strålbehandling, stamcellstransplantation, eller en kombination av flera behandlingar. Vård mellan behandlingar utförs på hemsjukhus, om det inte rör sig om intensivvård.

Uppföljning

Tumörkontroller utförs i de flesta fall i fem år efter avslutad behandling. Röntgenundersökningar sker på hemsjukhus och demonstreras för läkarna på Barncancercentrum vid Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. Kontroller av tillväxt, pubertetsutveckling och eventuella biverkningar utförs på hemsjukhuset tills barnet är 18 år. Viss uppföljning sker endast på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, till exempel när det gäller hypofyspåverkan. 

Målet är att alla ungdomar ska få en sammanfattning av sin behandling senaste då de fyller 18 år och att de ska kunna få ytterligare minst ett besök på Uppföljningsmottagning för Unga Vuxna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vid cirka 2425 års ålder. De som har ytterligare behov kan behöva mer frekventa besök på Uppföljningsmottagningen.