Nationell arbetsgrupp för barncancerområdet

Sedan våren 2020 finns en nationell arbetsgrupp inom ramen för satsningen på stärkt cancervård för barn och unga. I uppdraget ingår att prioritera, planera och samordna insatserna för barncancerområdet.

I den nationella arbetsgruppen ingår representanter från landets sex olika regionala cancercentrum. 

Ordförande

Karin Mellgren

barnonkolog, ordförande nationell arbetsgrupp för barncancerområdet

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Frans Nilsson

barnonkolog

Barn- och Ungdomscentrum Norrlands Universitetssjukhus

Nationellt processtöd

Olivia Claesson

nationellt processtöd barncancer

RCC Väst

 

Helena Elieson

nationellt processtöd barncancer, insatser

RCC Väst

Arbetsgrupp

Camilla Häger

Specialistsjuksköterska inom barncancervård

Södra Älvsborgs Sjukhus

 

Elisabeth Björn

kontaktsjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

Jonatan Källström

barnläkare

Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Josefine Palle

Sektionschef, överläkare

Akademiska barnsjukhuset Uppsala

Kees-Jan Pronk

barnonkolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Kajsa Brostedt

vårdenhetschef

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Karin Tibblin

vårdenhetschef

H.K.H Kronprinsessan Victorias barn och ungdomssjukhus Universitetssjukhuset Lin...

Lisa Törnudd

barnonkolog

H.K.H Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus

Maria Liden

avdelningschef, Barn- och Ungdomscentrum

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Pernilla Grillner

barnonkolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Patient- och närståenderepresentanter

Karin Mellström

patient- och närståenderepresentant

André Idegård

patient- och närståenderepresentant