Informationsstöd sexualitet och fertilitet

Här finns informationsstöd om sexualitet och fertilitet som vänder sig till barn och unga som behandlas för cancer och deras vårdnadshavare. Innehållet är framtaget av vårdpersonal vid Barncancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset med stöd av RCC Väst.

 

Informationsstöd om sex, närhet och sexuell hälsa

Den här broschyren handlar om hur cancersjukdom och cancerbehandling
kan påverka sexuella hälsa, sexualitet och kropp samt tips och råd på vad som kan vara bra att tänka på gällande sex vid cancer.

Innehållet är tänkt att vara ett stöd för unga med cancer och deras tankar kring
känslor, sexualitet, kroppsförändringar och sexuella aktiviteter.

Sex-narhet-sexuell-halsa_webb_Sida_01.png

Läs broschyr i pdf-format: Sex, närhet och sexuell hälsa vid cancersjukdom hos dig som ung (pdf)


Informationsstöd om fertilitet

Den här broschyren handlar om hur puberteten och fertiliteten påverkas efter behandling mot cancer som ung. Olika cancerbehandlingar påverkar förmågan att få barn olika mycket.

Innehållet är tänkt att vara ett stöd för unga med cancer och deras vårdnadshavare i tankar och beslut kring fertilitetsbevarande åtgärder.

Formagan-att-kunna-fa-barn_webb_Sida_01.png

Läs broschyr i pdf-format: Förmågan att kunna få barn efter cancerbehandling som ung (pdf)

 

Beställ tryckta broschyrer på Marknadsplatsen

Tryckta versioner går att beställa på Marknadsplatsen, Västra Götalandsregionen. Broschyrerna är tänkta att delas ut av vårdpersonal i samband med samtal om sexualitet och fertilitet.

Beställning inom VGR sker via Markandsplatsen:
För dig som beställare

  • Art.nr. VGR17879
    A5-broschyr, Förmågan att kunna få barn efter cancerbehandling som ung
  • Art.nr.VGR17883
    A5-broschyr, Sex, närhet och sexuell hälsa vid cancersjukdom hos dig som ung

Extern beställare (utanför VGR), Kontakta helena.ljungberg@vgregion.se för information.

 

Innehållet har tagits fram vid Barncancercentrum

Broschyrernas innehåll är framtaget av vårdpersonal vid Barncancercentrum,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset med stöd av Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst).


Medverkande i arbetsgrupp:

  • Sanna Ros, mentorsjuksköterska, initiativtagare till projektet.
  • Lisbeth Andersson Lund, kontaktsjuksköterska.
  • Elin Brunoson, sjuksköterska.
  • Lina Wiland, undersköterska.

Broschyren har producerats i samverkan med Victoria Tauson och Helena Ljungberg, utvecklingsledare, och Anna Nilsson, kommunikationsstrateg, vid RCC Väst.

Innehållet har faktagranskats av Fanny Zetterlund, barnläkare, Barncancercentrum. Synpunkter har hämtats in från ungdomar och närstående vid Barncancercentrum samt regional processgrupp barncancer vid RCC Väst.