Goda exempel barncancer

Utifrån överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner bedriver RCC både nationella och sjukvårdsregionala förbättringsarbeten inom barncancerområdet i syfte att stärka vården för barn som har eller har haft cancer.

Goda exempel från sjukvårdsregionerna

Bild för Transitionssjuksköterskan - en brygga mellan barn- och vuxensjukvård

Samverkan

Transitionssjuksköterskan - en brygga mellan barn- och vuxensjukvård

På Barncancercentrum i Lund har man infört den nya tjänsten transitionssjuksköterska, som både ska bidra till en än bättre seneffektuppföljning för ungdomar och unga vuxna, och en ökad trygghet.

Bild för Förbättrad rehabilitering av barn med kognitiva svårigheter efter cancer

Mellansverige

Förbättrad neurokognitiv rehabilitering av barn

Kartläggning och stärkta strukturer ska förbättra rehabiliteringen och öka livskvaliteten hos barn som efter cancer fått kognitiva svårigheter.

Bild för Barnonkologihandboken finns nu i flera regioner

Väst

Barnonkologihandboken finns nu i flera regioner

Barnonkologihandboken har omarbetats till sju olika versioner för att användas i Västra Götalandsregionen, Halland, Jönköping och Karlstad.

Bild för Färre flaskhalsar och mer trygghet i barncancervården

Stockholm Gotland

Färre flaskhalsar och mer trygghet i barncancervården

Sjuksköterskemottagning för barn med leukemier och kartläggning som upptäcka brister i vårdkedjor.