Min vårdplan utredning av misstänkt cancer

Min vårdplan är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Min vårdplan utredning av misstänkt cancer innehåller all den information som kan vara relevant för en patient som utreds för misstänkt cancer.

Min vårdplan för utredning av misstänkt cancer är framtagen för patienter med cancer utan känd primärtumör (CUP) eller med allvarliga ospecifika symtom (AOS), men kan även användas för andra diagnoser under utredning.

Mer information om Min vårdplan för utredning av misstänkt cancer