Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Hos ungefär hälften av patienterna med de vanligaste cancersjukdomarna debuterar cancersjukdomen med allmänsymtom eller allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer.

Vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion av vårdförlopp för primärvården (pdf)
Kortversion av vårdförlopp för primärvården (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)

Allvarliga, icke-akuta sjukdomar börjar ofta med symtom som trötthet, viktnedgång, smärtor eller anemi. Samma symtom är i de allra flesta fall godartade och försvinner utan behandling. 

Patienter med allvarliga ospecifika symtom kan inte remitteras till en sjukdomsspecifik vårdprocess, eftersom det saknas misstanke om en specifik sjukdom i ett specifikt organ. Syftet med ett standardiserat vårdförlopp för patienter med allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer är därför att säkra att även dessa patienter utreds utan medicinskt omotiverad väntetid.


Regionalt innehåll


Film om standardiserat vårdförlopp allvarliga ospecifika symtom 

Marcela Ewing, specialistläkare i allmänmedicin och onkologi och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för allvarliga specifika symptom som kan bero på cancer. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen. 

 


Gemensam information uppdaterad: 4 januari 2018

Regional faktaägare: Marcela Ewing, specialistläkare i allmänmedicin/onkologi, regional processägare
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 7 juli 2017

Regionalt