Till regionspecifikt innehåll

Cancerdiagnoser

Här hittar du samlat kunskapsstöd för respektive cancerdiagnos. Det är vårdprogram, behandlingsriktlinjer, kvalitetsregisterrapporter, registerspecifika dokument och övriga stöd som kan hjälpa dig i ditt arbete inom en specifik cancerdiagnos.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Under varje diagnos finns även information om pågående utvecklingsarbeten inom de olika diagnoserna i sjukvårdsregion Stockholm Gotland. Vidare finns här information om de regionala processledarna inom respektive process.

Under varje diagnos finns även en beskrivning av den regionala vårdprocessen i Västra sjukvårdsregionen. Där kan du läsa mer om aktuellt utvecklingsarbetet, se hur vården är organiserad i Västra sjukvårdsregionen, vilken eller vilka läkare som är regionala processägare, samt hitta kontaktuppgifter till stödteam på RCC Väst för respektive diagnos.

Regionala processägare i Västra sjukvårdsregionen

Regionala medicinska riklinjer

Regionala vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riklinjer. I de fall det finns regionala medicinska riklinjer går dessa att ladda ner för under fliken vårdprogram för respektive diagnos. De regionala medicinska riktlinjerna är även inlänkade på de regionala vårdprocessidorna.

Det regionala vårdprocessarbetet

Regionala medicinska riktlinjer (RMR), Västra Götalandsregionen

Mer information på 1177 Vårdguiden

Informationen på cancercentrum.se vänder sig i första hand till medarbetare i vården. Mer information om olika cancersjukdomar som riktar sig till allmänheten finns på 1177 Vårdguiden. Om du är patient och närstående och har frågor om sjukdomar, behandling, eller hur sjukvården är organiserad bör du vända dig till respektive sjukhus eller primärvården, eller ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Cancer, 177 Vårdguiden

Om sjukvården i VGR, Västra Götalandsregionen

Om sjukvården i Halland, Region Halland