för Framtidens cancervård

RCC Väst arbetar för en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker tillsammans med patienter, närstående, medarbetare och chefer i vården inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Fler patienter med lungcancer kan upptäckas tidigare genom SVF

Det framgår av en studie genomförd av distriktsläkaren Lisa Sallmén vid vårdcentralen i Värmlands Nysäter.

13 november 2018 | Samverkan

SVF för tjock- och ändtarmscancer uppdaterat – för införande 2019

Tre standardiserade vårdförlopp publiceras nu i uppdaterade versioner. Landstingen har i uppdrag att införa förändringarna vid årsskiftet.

7 november 2018 | Samverkan

Bättre koll på användningen av cancerläkemedel

För första gången har vi en nationell process för att bygga kunskap om användningen av cancerläkemedel.

6 november 2018 | Samverkan

Nationell vägledning för rehabilitering efter bäckencancer

Vägledningen för bäckencancerrehabilitering ska öka kunskapen om vilka besvär som kan uppstå och vilka behandlingsmöjligheterna är.

5 november 2018 | Samverkan

Insatser för kvalitetssäkring av SVF-uppföljningen

En jämförelse mellan nationella väntetidsdatabasens och de nationella kvalitetsregistrens uppgifter om SVF-väntetider uppvisar skillnader som tyder på att mer behöver göras för att stärka uppföljningen.

1 november 2018 | Samverkan

Ny mätning – Så tycker patienterna om SVF

SVF-utredda patienter har ett gott helhetsintryck av sin vårdkontakt enligt senaste PREM-mätningen.

31 oktober 2018 | Samverkan

RCC Västs nyhetsbrev

I RCC Västs nyhetsbrev får du månadsvis en sammanfattning av aktuella regionala och nationella nyheter för en bättre cancervård. Det innehåller goda exempel, riktlinjer, verktyg, statistik och information om vad som är på gång i väst.

31 oktober 2018 | Väst

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Nordic collaboration cancer care pathways

Välkommen till det tredje mötet om gemensam forskning kring pakkeforløp – standardiserade vårdförlopp i cancervården. Mötet kommer att hållas på engelska.

15 november 2018 | Samverkan

Nordiskt möte om Diagnostiska Centrum

Mötet ska ge deltagarna en överblick om Diagnostiska Centrum i Norden. Vilka erfarenheter har vi gjort? Vad kan vi lära av varandra?

16 november 2018 | Samverkan

Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

En utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor

29 november 2018 | Väst

Se fler händelser

Kalenderhändelser