MENY

Kallelser och svarsbrev för screeningorganisationen

Här hittar du mallar för nationella kallelser och svar enligt det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer, från 2017, med primär HPV-analys. Läs även information om mallarnas innehåll nedan, innan de laddas ner och anpassas.

Mallar  i olika färger och filformat

Mallarna tillhandahålls i färg och i svartvita filer. I den komprimerade mappen som laddas ner finns pdf-filer samt två redigerbara filtyper (Adobe InDesign). Där finns även tillhörande ikoner, typsnitt och bildfiler. För att öppna INDD-filerna krävs Adobe InDesign version CC 2017 eller senare. Användare med äldre versioner av Adobe InDesign kan istället använda IDML-filerna.

Mallarna finns även som Word-filer för kallelsesystem som endast kan hantera Word-filer.

GCK = Gynekologisk Cellprovskontroll
KEB = kontrollfil efter behandling

Information om mallarna

Mallarna är framtagna för nationell användning så att samtliga regioner ska kunna använda likadana kallelser, oavsett grafisk profil. Mallarnas utformning med ikoner, typsnitt och färger utarbetades av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 2014 i samråd med samtliga regioner. Syftet var att öka deltagandet i screeningen.

Innehållet har tagits fram från ett patient/brukarperspektiv där kvinnor runt om i Sverige har fått ge synpunkter. Även flertalet professioner inom screningorganisationen har varit delaktiga. 

Den juridiska texten i kallelsens sidfot är framtagen i samarbete med jurist och får inte ändras.  

Vad redigeras av respektive region/landsting?

Kallelser och svarsbrev består av två textspalter. En som avses vara gemensam för alla regioner och en som medger varje region att lägga in egen information om tid, plats, praktisk information osv.

I sidhuvudet finns avsett utrymme för logotype. Tänk på att behålla mallens placering av logotype, adressfält och brevets budskapsruta. Det  är anpassat så att adressfältet ska synas i ett fönsterkuvert. 

Det är enbart lokal information som logotype, adresser, telefonnummer och mottagningstider med mera som ska ändras. Precis som i tidigare mallar för kallelse och svarsbrev från 2014 är det endast textspalten till höger som får ändras. 

För lokal anpassning av kallelser och svarsbrev – ta hjälp av kommunikationsstöd inom regionen. Kommunikationsavdelningen bör ha tillgång till programmet Adobe Indesign för redigering av filerna.

Kodmärkning underlättar val av brevmall

Nytt från 2017 är att kallelser och svarsbrev har fått en kodmärkning i höger hörn som ej får ändras. Syftet är att alla inom screeningorganisationen enkelt ska kunna identifiera vilket brev som ska användas vid olika situationer enligt vårdprogrammet. Lathunden (pdf)  hänvisar till dessa beteckningar. Bild som visar märkning av svarsbrev

Information om gynekologisk cellprovskontroll på 13 språk

På webbplatsen 1177 Vårdguiden finns kvalitetssäkrad fördjupad information om gynekologisk celllprovskontroll som kompletterar informationen i breven. Därför hänvisar vi till till länken 1177.se/cellprov i brevmallen.

En särskild illustration har också tagits fram, en språklogga med ordet cellprov översatt till flera olika språk. 

Språkloggan finns med i mallen för kallelser och hänvisar till 1177.se/pap-test och där man kan läsa information om gynekologiskt cellprovskontroll på 13 olika språk. 

Innehållet på 1177.se är under uppdatering i enlighet med det nationella vårdprogrammet.

Illustrationer för nedladdning:

Gynekologisk cellprovskontroll i (färg) jpg
Gynekologisk cellprovskontroll (svartvit) jpg

Uppddatering och versionshantering

Mallar för kallelser och svarsbrev uppdateras i samband med revidering av det nationella vårdprogrammet. Vilka mallar som uppdaterats och när anges i lathunden. Screeningorganisationen kommer även att informeras vid uppdateringar.

Vid frågor eller synpunkter på innehållet kontakta mia.westlund@rccvast.se

Frågor eller synpunkter?

porträtt

Mia Westlund

utvecklingsledare livmoderhalscancerprevention, barnmorska

RCC Väst


Faktaägare: Mia Westlund
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Gemensam information uppdaterad: 15 augusti 2019