Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för palliativ vård

I vårdprocessgruppens uppdrag ingår bland annat att tolka och sprida kunskap om nationella riktlinjer och nationella vårdprogram, definiera och utveckla vårdprocessen utifrån kvalitetsregistret, stärka patientens ställning samt arbeta med kompetensförsörjning och kunskapsöverföring. Målet är att skapa en jämlik palliativ vård som genomgående håller hög kvalitet.

Vårdprocessgruppen arbetar utifrån den gemensamma uppdragsbeskrivning som givits alla vårdprocessgrupper i regionen. Vad som särskiljer gruppens arbete från övriga vårdprocessgruppers är att det inte enbart riktar sig till cancerpatienter, utan till alla som är i behov av palliativ vård i regionen.

Processledare

Christiane Ricken

medicinsk ledningsansvarig (MLA)

Centralsjukhuset Karlstad

 

 

Ledamöter

Ann Dalius Isenberg

geriatrik/palliativ sektion

Universitetssjukhuset Örebro

 

Anna Olsén-Nyberg

specialistsjuksköterska palliativ vård

Region Dalarna

Anna Åström

sjuksköterska

SSIH, Strängnäs

Annika Karlsson

onkolog

SSIH, Strängnäs

Bia Brändemyr

sjuksköterska

Region Västmanland, palliativa kliniken

Cristina Jönsson

samordnare palliativa frågor

Centralsjukhuset Karlstad

Eva Mattsson Callh

kurator

SSIH, Katrineholm

Linda Frode

silviasjuksköterska

Region Uppsala

Maria Hammarlund

sjuksköterska, palliativa teamet

Bollnäs sjukhus, Bollnäs

Marianne Henriksson

MAS

Säters kommun

Viktoria Khalili

MAS

Karlstad kommun, Värmland

 

 

Adjungerad

Agneta Holtz

barnläkare

Västmanlands sjukhus Västerås

 

 

Patientföreträdare

Maude Andersson

patientföreträdare

Gynsam Musslan Värmland