MENY

Forskningsstöd Uppsala Örebro

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro erbjuder forskningsstöd inom flera områden och kan efter godkänd ansökan lämna ut data från kvalitetsregister/Cancerregister för forskningsändamål.

Forskningsstöd erbjuds inom följande områden

  • Projektplanering
  • Registerkunskap
  • Databaskonstruktion
  • Data management
  • Etikprövningsfrågor
  • Kontakter med andra registerhållare
  • Epidemiologisk metodik
  • Biostatistik
  • Randomisering
  • Långtidsuppföljning

Forskningsgruppen på RCC gör den initiala bedömningen rörande datakällor, studiedesign, arbetsplan/projekttid och beräknar projektkostnaden. Externa forskare har möjlighet att begära offert hos RCC Uppsala Örebro.

Forskningsstudier vid RCC utförs enligt Vetenskapsrådets riktlinjer för planering, genomförande och dokumentering av klinisk och epidemiologisk forskning.

Nödvändiga dokument för beställning av data från kvalitetsregister och Cancerregister finns via länken nedan.

Registerforskning


Faktaägare: Mats Lambe, professor/enhetschef, RCC Uppsala Örebro
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 19 juli 2019