MENY

Sjukvårdsregional arbetsgrupp för kontaktsjuksköterska

Den sjukvårdsregionala arbetsgruppen för kontaktsjuksköterska har i uppdrag att stödja kontaktsjuksköterskornas arbete i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Arbetsgruppen består av medarbetare från samtliga landsting i regionen och representerar både kliniskt verksamma och högskola/universitet.

RCC och landsting/regioner i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion arbetar för att öka antalet kontaktsjuksköterskor. Målet är att alla patienter med cancer ska ha tillgång till en kontaktsjuksköterska för att förbättra omhändertagandet, kontinuiteten och öka tryggheten för patienten och närstående.

Ordförande

Eva Evertsson-Strand

biträdande verksamhetschef, sjuksköterska

Västmanlands sjukhus, Västerås, Kirurgkliniken

 

 

Ledamöter

Anne Genander

regionalt SVF-ansvarig

Region Sörmland

 

Annika Backström

kontaktsjuksköterska

Akademiska sjukhuset Uppsala

Bitte Kans

SVF-samordnare

Region Dalarna

Eivor Niva

regionalt SVF-ansvarig

Universitetssjukhuset Örebro

Elin Sehlin

sjuksköterska, onkologmottagning

Falu lasarett

Ingrid Alkebro

onkologisjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Karolina Hallberg

Kontaktsjuksköterska

Diagnostiskt Centrum Sörmland

Margareta Danielsson

kontaktsjuksköterska, Bröstcentrum

Centralsjukhuset i Karlstad, Kirurgkliniken

Patientföreträdare

Håkan Engman

medlem i patient- och närståenderådet

Prostatacancerförbundet Örebro


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 11 mars 2019