MENY

Styrgrupp för RCC Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro rapporterar till sin styrgrupp som består av representanter från alla regioner i sjukvårdsregionen inklusive två representanter från medicinska fakulteter för att främja samarbetet mellan forskning och verksamhet. Verksamhetschefen är föredragande i styrgruppen.

Styrgruppsmöten 2019

Under 2019 sammanträder RCC Uppsala Örebros styrgrupp på följande datum:

  • 12 februari, kl. 10-16, Aros Kongress, Västerås.
  • 14 maj, kl. 10-16, Aros Kongress, Västerås.
  • 11-12 september, tid och plats meddelas senare.
  • 5 november, kl. 10-16, Aros Kongress, Västerås.

Protokoll från styrgruppsmöten 2019

Ordförande

Helena Björkman

divisionschef kirurgi

Region Dalarna

 

 

Ledamöter

Abbas Chabok

överläkare

Region Västmanland

 

Bengt Sandén

biträdande sjukhusdirektör

Region Uppsala

Börje Svensson

chefsläkare

Region Gävleborg

Carina Larsson

verksamhetschef onkologi

Region Sörmland

Charlotta Gestblom

verksamhetschef

Region Värmland

Eva Szabo

affilierad forskare

Örebro Universitet

Gustav Ekbäck

planeringschef

Region Örebro län

Helena Hellström

chefsläkare

Region Dalarna

Johan Ahlgren

verksamhetschef

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

Kristina Granevåg

verksamhetschef onkologi

Region Gävleborg

Lena Burström

hälso- och sjukvårdsstrateg

Region Västmanland

Margareta Randén

Klinikchef onkologi

Region Örebro län

Martin Höglund

överläkare

Region Uppsala

Peter Nygren

onkolog, professor

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Petra Svedberg

områdeschef slutenvård

Region Värmland

Svante Sjöstedt

enhetschef

Region Sörmland

Tomas Riman

divisionschef

Region Dalarna


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 5 juli 2019