MENY

Lokala cancerråd

Lokala cancerråd finns i alla sju regioner. Cancerrådet samordnar arbetet mellan RCC och den egna regionen och är anpassat till regionens egen struktur och organisation.

Rådet är multiprofessionellt sammansatt och har tydligt mandat från regionledningen. Ordförande i det lokala cancerrådet är medlem i RCC:s styrgrupp. Som stöd i det operativa arbetet i cancerrådet finns cancersamordnare.

Ordföranden i lokala cancerråd

Abbas Chabok

överläkare

Region Västmanland

 

Charlotta Gestblom

verksamhetschef

Region Värmland

Helena Hellström

chefsläkare

Region Dalarna

Margareta Randén

Klinikchef onkologi

Region Örebro län

Martin Höglund

överläkare

Region Uppsala

Svante Sjöstedt

enhetschef

Region Sörmland

Kristina Granevåg

verksamhetschef onkologi

Region Gävleborg


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 6 augusti 2019