MENY


17
FEB
2020

Samverkan

Nationella vårdprogram ute på remiss

Idag går ett antal nationella vårdprogram ut på remiss till regioner, profession och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.


14
FEB
2020

Samverkan

Från misstanke till kirurgi på fem veckor tack vare SVF

När Thomas Axberg sökte akut för bröstsmärtor upptäcktes en förändring på ena lungan. Den visade sig vara en aggressiv lungcancer. – Tack vare det snabba vårdförloppet har jag fått livet tillbaka.


13
FEB
2020

Samverkan

Uppdaterat vårdprogram för tumörer i hjärna och ryggmärg

Nationellt vårdprogram för tumörer i hjärna och ryggmärg har uppdaterats. Som tidigare omfattar vårdprogrammet lågmaligna (WHO grad II) och högmaligna (WHO grad III och IV) astrocytära och oligodendrogliala tumörer i centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg) hos vuxna patienter.


10
FEB
2020

Samverkan

Allt fler utreds med SVF men väntetiderna är fortsatt för långa

Införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) har resulterat i att allt fler patienter med cancer nu utreds på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt i hela landet. Regeringens mål för andelen SVF-utredda patienter har därmed kunnat nås, men väntetiderna har inte förändrats under mätperioden. Det visar en ny rapport med data från 2017–2019 som Regionala cancercentrum i samverkan publicerar i dag.


4
FEB
2020

Uppsala Örebro

Britt-Marie Karlson är årets processledare 2020

I samband med RCCs och Socialdepartementets firande av cancerstrategins 10 år den 3 februari utsågs årets processledare i respektive sjukvårdsregion. I Uppsala-Örebroregionen blev det Britt-Marie Karlson, kirurg på Akademiska sjukhuset, som tog hem utmärkelsen. Britt-Marie är processledare i RCCs vårdprocessgrupper för bukspottkörtelcancer samt cancer i lever, gallvägar och gallblåsa. – Det är jätteroligt att ha fått den här utmärkelsen. Då kanske man har gjort någon nytta ändå.


3
FEB
2020

Samverkan

Nyckelpersoner i cancervården utsedda till Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare

Cancervårdens kontaktsjuksköterskor och processledare förverkligar nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Regionala cancercentrum i samverkan har i dag uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper och överlämnat utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare till sex medarbetare inom respektive kategori.

Uppsala Örebro

Anna Watz är årets kontaktsjuksköterska 2020

I samband med RCCs och Socialdepartementets firande av cancerstrategins 10 år den 3 februari utsågs årets kontaktsjuksköterska i respektive sjukvårdsregion. I Uppsala-Örebroregionen blev det Anna Watz, kontaktsjuksköterska på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, som tog hem utmärkelsen. – Det här känns jättekul, det var en stor överraskning och det känns som en uppskattning för det arbete vi gör. Jag blev väldigt glad när jag fick beskedet, säger Anna.


28
JAN
2020

Samverkan

Kunskapsbanken för vårdprogram ersätter appen Cancervård

”Kunskapsbanken” är ett nytt verktyg på cancercentrum.se som förbättrar tillgängligheten till nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp i cancervården. Kunskapsbanken gör det enklare att snabbt hitta rätt kunskapsstöd och rekommendationer för respektive diagnos.


23
JAN
2020

Uppsala Örebro

Universitetssjukhuset Örebro fortsatt bästa universitetssjukhus

Tidningen Dagens Medicin har utsett Universitetssjukhuset Örebro till Sveriges bästa universitetssjukhus för andra året i rad. DM utser varje år de bästa sjukhusen i tre olika klasser – universitetssjukhus, mellanstora sjukhus och mindre sjukhus. Även sjukhusen i Gävle, Hudiksvall, Bollnäs och Lindesberg rankades högt i respektive klass.

Samverkan

Hög överlevnad i livmoderhalscancer tack vare följsamhet till riktlinjer

Kvinnor i Sverige som diagnostiseras med livmoderhalscancer har i en internationell jämförelse en bättre prognos och högre femårsöverlevnad. Skälen är att de generellt diagnostiseras i yngre ålder och i tidigare stadier än i andra länder. Även den mycket goda följsamheten till nationella och internationella riktlinjer har betydelse för prognosen.


21
JAN
2020

Samverkan

Se Cancerstrategin 10 år live på webben

Den 3 februari uppmärksammar RCC i samverkan och Socialdepartementet att nationella cancerstrategin fyllt 10 år. Jubileumsdagen äger rum på Karolinska Institutet i Stockholm men kommer också livesändas på webben.

Samverkan

Uppdaterat vårdprogram för skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg

Hela vårdprogrammet har reviderats efter behov, både faktamässigt och för att bättre anpassas till berörda målgrupper.


17
JAN
2020

Samverkan

Nytt nationellt vårdprogram för hudlymfom

Detta är ett helt nytt vårdprogram som under två års tid har arbetats fram av vårdprogramgruppen för hudlymfom.