MENY


4
SEP
2019

Uppsala Örebro

Ljuspunkten – en träffpunkt för patienter och närstående i Gävleborg

Måndagen den 2 september 2019 invigdes Ljuspunkten – en träffpunkt för patienter med cancer och dess närstående. Projektet Ljuspunkten initierades av sex patientföreningar i Gävleborg och finansieras genom RCC Uppsala Örebros satsning på patientsamverkan. – Man behöver träffa varandra. Ingen ska behöva vara ensam med sin cancersjukdom, säger projektledaren Lena Öberg.