MENY


24
JUN
2015

Uppsala Örebro

Impotensmedel ökar inte risk för melanom

Användning av potenshöjande läkemedel ökar inte risken att drabbas av malignt melanom. Det konstaterar forskare i en artikel som publiceras i tidskriften JAMA. Resultaten motsäger tidigare forskningsresultat som påvisat ett sådant samband.


23
JUN
2015

Uppsala Örebro

Rekommendation om screening för livmoderhalscancer publicerad

Socialstyrelsen har publicerat rekommendation "Livmoderhalscancer, screening med cytologi och HPV-test".


22
JUN
2015

Uppsala Örebro

RCC lanserar mobilapp för ännu bättre cancervård

RCC i samverkan har utvecklat en mobilapp för att stärka tillgängligheten till standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram. Appen gör det enklare för vårdens medarbetare att hålla sig ajour med innehållet i vårdförloppen.


18
JUN
2015

Uppsala Örebro

Väntetider i lungcancervården – patientlotsar gav snabbare flöde

Vid utredning av lungcancer är det önskvärt med en snabb process från sjukdomsmisstanke till behandlingsstart. I syfte att minska väntetiderna har ett försök med särskilda patientlotsar genomförts i den specialiserade vården i Uppsala-Örebroregionen.


17
JUN
2015

Uppsala Örebro

Standardiserade vårdförlopp inför 2016 – remissversioner

Minst tio standardiserade vårdförlopp ska tas fram i år för införande under 2016. Arbete pågår inom tretton diagnoser. Under våren har fem av dessa blivit klara. Fram till och med den 20 september är det nu öppet att lämna synpunkter.  

Uppsala Örebro

Nu finns patientinformation om standardiserade vårdförlopp

På önskemål från patientorganisationerna har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en enkel patientinformation om standardiserade vårdförlopp. Informationsbladen är tänkta att fungera som ett stöd och komplement till den muntliga och individuellt anpassade information varje patient behöver och har rätt att få.