MENY

Kalender RCC Uppsala Örebro


25
JAN
2018

Samverkan

Nationell konferens om funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Tid: 25 januari 2018 - 26 januari 2018
Plats: Malmö

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter?


4
FEB
2018

Samverkan

Världscancerdagen 2018

Tid: 4 februari 2018 10:00 - 16:00
Plats: Sheraton Stockholm Hotell, Tegelbacken 6, Stockholm

För nionde året arrangerar Nätverket mot cancer traditionsenligt seminarium under den internationella Världscancerdagen 4 februari.


11
APR
2018

Uppsala Örebro

Nätverksmöte för sjuksköterskor inom hjärntumöromvårdnad

Tid: 11 april 2018 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Stora 4:an

Regionala nätverket för sjuksköterskor inom hjärntumöromvårdnad håller ett möte på RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A i Uppsala.


26
APR
2018

Uppsala Örebro

Nätverksträff för dysplasi barnmorskor och sjuksköterskor

Tid: 26 april 2018 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Uppsala

Regionalt Cancercentum Uppsala Örebro och vårdprocessgruppen i cervixscreening anordnar nätverksträff för dysplasi barnmorskor och sjuksköterskor i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen på, RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54 A, konferensrum Stora 4:an i Uppsala.


31
MAJ
2018

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom njur- och urotelialcancer

Tid: 31 maj 2018 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro

Välkomna till nätverksträffen för kontaktsjuksköterskor inom njur- och urotelialcancer på RCC Uppsala Örebro, Konferensrum stora 4:an, Dag Hammarskjölds väg 54 A i Uppsala.


12
JUN
2018

Samverkan

ANCR konferens om cancerregister och cancerepidemiologisk forskning

Tid: 12 juni 2018 10:00 - 14 juni 2018 17:00
Plats: Stracta Hotel, Hella, Island

Denna årliga konferens ses av många som den allra bästa som rör arbete kring cancerregister och cancerepidemiologisk forskning. Mötet ger också tillfälle till att träffa nordiska kollegor, utbyta erfarenheter och starta samarbeten.


14
JUN
2018

Samverkan

Uppsala Health Summit: Care for Cancer

Tid: 14 juni 2018 09:00 - 15 juni 2018 17:30
Plats: Uppsala

Uppsala Health Summit är en återkommande internationell arena för dialog om utmaningar för hälso- och sjukvård och hur vi kan övervinna dem.


3
JUL
2018

Samverkan

Cancerdagen i Almedalen 2018

Tid: 3 juli 2018 08:45 - 11:30
Plats: Aulan, Visby lasarett

RCC i samverkan arrangerar Cancerdagen i Almedalen för sjunde året i rad. Liksom förra året håller vi till i aulan på Visby lasarett. Och precis som i fjol är det tisdag som gäller. Välkommen 3 juli kl. 8.45-11.30 !


25
SEP
2018

Uppsala Örebro

Möte – Regional vårdprocessgrupp för cancerprevention

Tid: 25 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro

Välkomna till mötet med vårdprocessgruppen för cancerprevention på RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54 A, Stora 4:an, Uppsala.


25
SEP
2018

Uppsala Örebro

Möte - Arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor

Tid: 25 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: Västerås

Välkomna till mötet med arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskor. Information om lokal kommer senare.


25
SEP
2018

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer

Tid: 25 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkomna till nätverksträffen för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer, tisdagen 25 september på Västmanlands sjukhus i Västerås.


26
SEP
2018

Uppsala Örebro

Möte - Regional vårdprocessgrupp för cancerrehabilitering och arbetsgrupp Barn som närstående

Tid: 26 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkomna till mötet med regionala vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering och arbetsgruppen Barn som närstående på Regionhuset, Konferensrum Kungshatt samt grupprum Ackholmen (kl 10.30-15.00), Västmanlands sjukhus, Västerås.


26
SEP
2018

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom Övre GI-cancer

Tid: 26 september 2018 10:00 - 15:30
Plats: Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkomna till nätverksträffen för kontaktsjuksköterskor inom övre GI cancer på Västmanlands sjukhus, Västerås.


26
SEP
2018

Uppsala Örebro

Regionalt vårdprocessgruppsmöte inom cancerrehabilitering

Tid: 26 september 2018 10:00 - 15:00
Plats: Konferensrum Kungshatt samt grupprum Ackholmen, Regionhuset, Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkommen till regionalt vårdprocessgruppsmöte inom cancerrehabilitering onsdag 26 september, på Västmanlands sjukhus i Västerås.


27
SEP
2018

Uppsala Örebro

Internat – Regionala vårdprocessgruppen för levergallvägscancer

Tid: 27 september 2018 10:00 - 28 september 2018 12:30
Plats: Haga Slott, Enköping

Välkomna till internat med regionala vårdprocessgruppen för levergallvägscancer på Haga Slott i Enköping.


8
OKT
2018

Samverkan

Workshop kring organiserad PSA-testning

Tid: 8 oktober 2018
Plats: Citykonferensen/Ingenjörshuset, Stockholm

Workshopens syfte är att diskutera och fastställa förslaget till handlingsplan för organiserad PSA-testning som skickades på remiss den 3 september.


23
OKT
2018

Uppsala Örebro

Möte - Regional vårdprocessgrupp för cervixprevention

Tid: 23 oktober 2018 10:00 - 16:00
Plats: Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkomna till mötet med regionala vårdprocessgruppen för cervixprevention på Regionhuset, Konferensrum Kungshatt, Västmanlands sjukhus, Västerås.


24
OKT
2018

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom njur- och urotelial cancer

Tid: 24 oktober 2018 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Konferensrum stora 4:an, Dag Hammarskjölds väg 54 A Uppsala

Välkommen till en nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom njur- och urotelial cancer, onsdag den 24 oktober på RCC Uppsala Örebro i Uppsala.


25
OKT
2018

Samverkan

Nationell utbildningsdag för dysplasibarnmorskor

Tid: 25 oktober 2018
Plats: RCC Stockholm-Gotland, Bourgogne, Usine Conference Västgötagatan 2, 3 tr, Stockholm

Regionala cancercentrum bjuder in till den första nationella utbildningsdagen för dysplasibarnmorskor och dysplasisjuksköterskor enligt det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.


26
OKT
2018

Samverkan

Den krokiga vägen

Tid: 26 oktober 2018 09:30 - 16:00
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Välkommen till nationell temadag om onkologisk och understödjande behandling. Styrgruppen för det Nationella Registret för Esofagus och Ventrikelcancer (NREV) inbjuder dig som arbetar med patienter med dessa cancersjukdomar.


15
NOV
2018

Samverkan

Nordic collaboration cancer care pathways

Tid: 15 november 2018 11:00 - 17:00
Plats: Konferens 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm

Välkommen till det tredje mötet om gemensam forskning kring pakkeforløp – standardiserade vårdförlopp i cancervården. Mötet kommer att hållas på engelska.


16
NOV
2018

Samverkan

Nordiskt möte om Diagnostiska Centrum

Tid: 16 november 2018 10:00 - 17:00
Plats: Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Syftet med mötet är att deltagarna ska få en allmän överblick om Diagnostiska Centrum (DC) i våra olika länder. Vilka erfarenheter har vi gjort? Vad kan vi lära av varandra? Även forskning som berör och bedrivs vid DC kommer att presenteras.