Vårdprocessgruppsmöte inom gynekologisk cancer

Utifrån Region Uppsalas senaste beslut angående coronaviruset är det fysiska mötet för vårdprocessgruppen inom gynekologisk cancer, den 13 mars i Västerås, inställt.
Istället hålls ett videomöte. Länk för uppkoppling har skickats ut till deltagarna.

Tid: 13 mars 10:00 - 13:00

Plats: Videomöte

Information om coronaviruset

RCC Uppsala Örebros rekommendationer kring coronaviruset hittar du via länken nedan. Informationen uppdateras löpande.

Information om coronaviruset

Vid frågor, kontakta

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro