Vårdprocessgruppsmöte inom njurcancer

Välkommen på möte för vårdprocessgruppen inom njurcancer, den 15 maj i Västerås.

Tid: 15 maj 10:00 - 15:30

Plats: Regionhuset, ing. 4, Västmanlands sjukhus, Västerås. Lokal: Kungshatt.

Kaffe serveras från 9:30.

Program skickas ut till deltagarna inför mötet.

Anmälan

Anmäl dig senast 30 april via länken nedan.

Anmälan till möte

Vid frågor, kontakta

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro