MENY

Kalender RCC Uppsala Örebro


4
MAR
2020

Uppsala Örebro

Regiondag inom bröstcancervård

Tid: 4 mars 2020 09:30 - 16:30
Plats: Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala

Uppsala Örebroregionens vårdprocessgrupp hälsar välkommen till 2020 års regiondag i bröstcancervård, den 4 mars på Uppsala Konsert & Kongress i Uppsala.


5
MAR
2020

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom njur- och urotelial cancer

Tid: 5 mars 2020 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, plan 4

Välkommen på nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom njur- och urotelial cancer, den 5 mars i Uppsala.


10
MAR
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte för livmoderhalscancerprevention

Tid: 10 mars 2020 10:00 - 16:00
Plats: Vålö, Regionhuset, ing. 4, Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkommen på möte för vårdprocessgruppen för livmoderhalscancerprevention, den 10 mars i Västerås.


11
MAR
2020

Uppsala Örebro

Frågestund om Min vårdplan på 1177.se

Tid: 11 mars 2020 14:00 - 15:00
Plats: Skype

Under 2020 kan du som arbetar med Min vårdplan på 1177.se på följande datum ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om Min vårdplan på 1177.se. Samtliga möten äger rum mellan kl 14-15.


13
MAR
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte inom gynekologisk cancer

Tid: 13 mars 2020 10:00 - 15:30
Plats: Vålö, Regionhuset, ing. 4, Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkommen på möte för vårdprocessgruppen inom gynekologisk cancer, den 13 mars i Västerås.


19
MAR
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte inom matstrupe- och magsäckscancer

Tid: 19 mars 2020 10:00 - 15:30
Plats: Falun, lokal meddelas tillsammans med programmet

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för matstrupe- och magsäckscancer den 19 mars i Falun.


24
MAR
2020

Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer

Tid: 24 mars 2020 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, plan 4

Välkommen på nätverksmöte för kontaktsjuksköterskor inom gynekologisk cancer, den 24 mars i Uppsala.


26
MAR
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte inom lungcancer

Tid: 26 mars 2020 10:00 - 16:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, plan 4, Uppsala

Välkommen på möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen inom lungcancer, den 26 mars i Uppsala.


26
MAR
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte inom sköldkörtelcancer

Tid: 26 mars 2020 10:00 - 15:00
Plats: Västerås, lokal meddelas senare

Välkommen på möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen inom sköldkörtelcancer, den 26 mars i Västerås.


1
APR
2020

Uppsala Örebro

Frågestund om Min vårdplan på 1177.se

Tid: 1 april 2020 14:00 - 15:00
Plats: Skype

Under 2020 kan du som arbetar med Min vårdplan på 1177.se på följande datum ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om Min vårdplan på 1177.se. Samtliga möten äger rum mellan kl 14-15.


3
APR
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Tid: 3 april 2020 10:00 - 15:30
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, plan 4, Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa, den 3 april i Uppsala.


7
APR
2020

Uppsala Örebro

Uppföljande workshop kring MDK för bäckenrehabilitering

Tid: 7 april 2020
Plats: RCC Uppsala Örebro

Välkommen till en uppföljande workshop kring uppstart av MDK för bäckenrehabilitering. Save the date!


20
APR
2020

Samverkan

Utbildning för inrapportörer av stråldata till NPCR

Tid: 20 april 2020 18:00 - 21 april 2020 15:00
Plats: Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

För åttonde året i rad ordnar vi en utbildning för inrapportörer av stråldata i Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Inbjudan vänder sig till samtliga som rapporterar in stråldata oavsett yrkeskategori. NPCR står för utbildning, hotellrum, måltider.


22
APR
2020

Samverkan

Styrgruppsmöte nationella kvalitetsregistret för peniscancer

Tid: 22 april 2020 10:00 - 16:00
Plats: Skånes universitetssjukhus, Malmö

Välkommen till styrgruppsmöte för nationella kvalitetsregistret för peniscancer, den 22 april i Malmö.


23
APR
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte inom bukspottkörtelcancer

Tid: 23 april 2020 10:00 - 15:30
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, plan 4, Uppsala

Välkommen till möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen för bukspottkörtelcancer den 23 april i Uppsala.


27
APR
2020

Uppsala Örebro

Nätverksträff kontaktsjuksköterskor inom malignt melanom

Tid: 27 april 2020 10:00 - 15:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, plan 4, Uppsala

Välkommen på möte för det sjukvårdsregionala nätverket för kontaktsjuksköterskor inom malignt melanom, den 27 april i Uppsala.


28
APR
2020

Uppsala Örebro

Kontaktsjuksköterskemöte inom huvud- och halscancer

Tid: 28 april 2020 10:00 - 29 april 2020 16:00
Plats: Patienthotellet, Centralsjukhuset, Karlstad

Välkommen till möte för kontaktsjuksköterskor inom huvud- och halscancer, den 28 april i Karlstad.


4
MAJ
2020

Samverkan

Utbildning för inrapportörer till NPCR

Tid: 4 maj 2020 18:00 - 5 maj 2020 15:00
Plats: Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

RCC och NPCR bjuder in inrapportörer i NPCR på kirurg-och urologkliniker samt privatmottagningar till utbildning med övernattning i Uppsala. Inbjudan vänder sig till personal som rapporterar formulären Diagnostik, Utredning och behandling samt Prostatektomi till NPCR.


5
MAJ
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte inom malignt melanom

Tid: 5 maj 2020 10:00 - 16:00
Plats: RCC Uppsala Örebro, Dag Hammarskjölds väg 54A, plan 4, Uppsala

Välkommen på möte för den sjukvårdsregionala vårdprocessgruppen inom malignt melanom, den 5 maj i Uppsala.


6
MAJ
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte inom urinblåsecancer

Tid: 6 maj 2020 10:00 - 15:30
Plats: Medicinklinikens konferensrum, Västmanlands sjukhus, Västerås

Välkommen på möte för vårdprocessgruppen inom urinblåsecancer, den 6 maj i Västerås.


13
MAJ
2020

Uppsala Örebro

Frågestund om Min vårdplan på 1177.se

Tid: 13 maj 2020 14:00 - 15:00
Plats: Skype

Under 2020 kan du som arbetar med Min vårdplan på 1177.se på följande datum ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om Min vårdplan på 1177.se. Samtliga möten äger rum mellan kl 14-15.


15
MAJ
2020

Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppsmöte inom njurcancer

Tid: 15 maj 2020 10:00 - 15:30
Plats: Regionhuset, ing. 4, Västmanlands sjukhus, Västerås. Lokal: Kungshatt.

Välkommen på möte för vårdprocessgruppen inom njurcancer, den 15 maj i Västerås.


10
JUN
2020

Uppsala Örebro

Frågestund om Min vårdplan på 1177.se

Tid: 10 juni 2020 14:00 - 15:00
Plats: Skype

Under 2020 kan du som arbetar med Min vårdplan på 1177.se på följande datum ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om Min vårdplan på 1177.se. Samtliga möten äger rum mellan kl 14-15.


2
SEP
2020

Uppsala Örebro

Frågestund om Min vårdplan på 1177.se

Tid: 2 september 2020 14:00 - 15:00
Plats: Skype

Under 2020 kan du som arbetar med Min vårdplan på 1177.se på följande datum ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om Min vårdplan på 1177.se. Samtliga möten äger rum mellan kl 14-15.


30
SEP
2020

Uppsala Örebro

Frågestund om Min vårdplan på 1177.se

Tid: 30 september 2020 14:00 - 15:00
Plats: Skype

Under 2020 kan du som arbetar med Min vårdplan på 1177.se på följande datum ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om Min vårdplan på 1177.se. Samtliga möten äger rum mellan kl 14-15.


9
OKT
2020

Uppsala Örebro

Höstmöte inom tjock- och ändtarmscancer

Tid: 9 oktober 2020 10:00 - 15:30
Plats: Hotell Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala

Vårdprocessgruppen för tjock- och ändtarmscancer bjuder in till höstmöte, fredag den 9 oktober i Uppsala. Dagen vänder sig till vårdpersonal inom tjock- och ändtarmscancer i Uppsala Örebro sjukvårdsregion. Årets tema är onkologi.


23
OKT
2020

Uppsala Örebro

Regiondag inom övre GI-cancer

Tid: 23 oktober 2020 10:00 - 15:30
Plats: Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala

Vårdprocessgrupperna för matstrups- och magsäckscancer, lever- och gallvägscancer och bukspottkörtelcancer bjuder in till regiondag, fredag 23 oktober i Uppsala. Dagen vänder sig till vårdpersonal inom Uppsala Örebro sjukvårdsregion som arbetar med patienter som har övre gastrointestinal cancer. Årets tema är palliativ vård.


28
OKT
2020

Uppsala Örebro

Frågestund om Min vårdplan på 1177.se

Tid: 28 oktober 2020 14:00 - 15:00
Plats: Skype

Under 2020 kan du som arbetar med Min vårdplan på 1177.se på följande datum ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om Min vårdplan på 1177.se. Samtliga möten äger rum mellan kl 14-15.


25
NOV
2020

Uppsala Örebro

Frågestund om Min vårdplan på 1177.se

Tid: 25 november 2020 14:00 - 15:00
Plats: Skype

Under 2020 kan du som arbetar med Min vårdplan på 1177.se på följande datum ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om Min vårdplan på 1177.se. Samtliga möten äger rum mellan kl 14-15.