MENY

Chefssekreterare

Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro söker en chefssekreterare till kontoret i Uppsala.

Vår verksamhet

På cancercentrum i Uppsala Örebro sjukvårdsregion arbetar vi med att bidra till en bättre och mer jämlik cancervård - inte bara i regionalt utan även nationellt.

Nationellt samarbetar vi med de fem andra RCC-kontoren som representerar övriga sjukvårdsregioner (Norr, Väst, Sydöst, Syd, Stockholm-Gotland). RCC:s är en kunskapsorganisation vars uppdrag är att stödja de sju regioner som ingår i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, i arbetet med att uppfylla målen i den nationella cancerstrategin. (SOU2019:12)

Vi ansvarar för att nationella vårdprogram tas fram och revideras, utveckling och förvaltning av kvalitetsregister, stöd till forskning och projekt inom cancerområdet på såväl nationell som sjukvårdsregional nivå samt vårdprocessutveckling i sjukvårdsregionen. Vårt arbete syftar alltid till att stärka patientens ställning i vården.

Regionalt cancercentrum har drygt 40 medarbetare och finns på området Uppsala Science Park i Uppsala.

Ditt uppdrag

Din roll innebär framförallt att vara administrativt stöd, primärt till verksamhetschef och ledningsgrupp. Du är ansvarig för minnesanteckningar, diarieföring, gallring och arkivering. Du arbetar som handläggare i system såsom Besched och Agresso samt fungerar som stöd vid bokning av resor och möten. I rollen ingår att vara arbetsplatsens säkerhets- och miljöombud.

Chefssekreteraren ingår i vårt stödteam tillsammans med kommunikatör, ekonomiassistent, IT-samordnare och receptionist. Teamet arbetar idag med att öka samverkan, vilket kommer att innebära ökad involvering i fler stödprocesser på arbetsplatsen.

Alla anställda vid RCC förväntas vara delaktiga i det dagliga förbättringsarbetet som syftar till att skapa en arbetsplats som ständigt utvecklas.

Dina kvalifikationer

Du bör ha relevant utbildning för sekreteraruppdraget. Mycket goda kunskaper i Office-paketet samt användande av webbaserade enkätverktyg. Väl dokumenterad erfarenhet av dokumenthantering och textframställan. Arbetslivserfarenhet från sjukvården inklusive kunskap om medicinsk terminologi är meriterande liksom god IT-kunskap med kännedom om administrativa system såsom Besched och Agresso.

Din kompetens

Arbetet ställer höga krav på din förmåga att arbeta självständigt och strukturerat under ledning av närmaste chef.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du bör vara flexibel och serviceinriktad för att lyckas med ditt uppdrag. Arbetet innebär nära samarbete med övriga medarbetare på RCC såväl som med externa kontakter, varför en god samarbetsförmåga och hög social kompetens är en förutsättning.

Arbetsspråket på RCC är svenska.

Sök tjänsten

Läs mer och sök tjänsten via Akademiska sjukhusets webbplats senast den 30 augusti.

Chefssekreterare till Regionalt cancercentrum, Akademiska


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 5 augusti 2019