MENY

Kapitel 4, Behandling

Alla dokument är av formatet PDF och öppnas i nytt fönster.

(4.1) Så beslutas om min behandling

(4.2) Behandling av tjocktarmscancer

(4.3) Behandling av ändtarmscancer

(4.4) Faktorer som påverkar min behandling

(4.5) Botande eller Kurativ behandling

(4.6) Lindrande eller palliativ behandling

(4.7) Adjuvant behandling

(4.8) Neoadjuvant behandling

(4.9) Om operation vid tjock- och ändtarmscancer

(4.10) Operationen

(4.11) Efter operation

(4.12) Eftervård och återhämtning efter operation

(4.13) HIPEC- behandling på Akademiska sjukhuset i Uppsala

(4.14) Att opereras med glutealambå

(4.15) Sövning - Narkos

(4.16) Lokalbedövning

(4.17) Ryggbedövning

(4.18) Stomi

(4.19) Avlastande stomi - loop transversostomi

(4.20) tunntarmen - Ileostomi eller loopileostomi

(4.21) Stomi på tjocktarmen- kolostomi

(4.22) Urostomi

(4.23) Om cytostatikabehandling

(4.24) Att tänka på när du får cytostatika

(4.25) Om antihormonbehandling - Endokrin behandling

(4.26) Om målsökande behandling

(4.27) Om strålbehandling

(4.28) Yttre strålbehandling

(4.29) Papillonbehandling

(4.30) Om palliativ vård

(4.31) Fertilitet efter cancerbehandling - hos kvinna

(4.32) Fertilitet efter cancerbehandling - hos man

(4.33) Om komplementär behandling av cancer - KAM

(4.34) Att delta i en forskningsstudie

(4.35) Subkutan venport (SVP)

(4.36) Central venkateter (CVK)

(4.37) Perifier inlagd centralvenkateter (PICC- line)

(4.38) Perifer venkateter (PVK)

Övriga kapitel

Kapitel 1, Min vårdplan

Kapitel 2, Utredning

Kapitel 3, Diagnos

Kapitel 4, Behandling

Kapitel 5, Cancerrehabilitering och egenvård

Kapitel 6, Praktiska råd

Kapitel 7, Mina rättigheter som patient

Kapitel 8, Uppföljning och nästa steg


Sidan uppdaterad: 3 maj 2019