MENY

Gällande vårdförlopp analcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-05-08.

Arbetsgruppens sammansättning

 • Anders Johnsson, ordförande, docent, onkolog, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Anna Axelsson, specialistsjuksköterska onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Lennart Blomqvist, professor, radiolog, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska institutet, Stockholm
 • Carin Cronberg, radiolog, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
 • Britta Holm, patientrepresentant, Örebro
 • Anna Hultqvist, sjuksköterska onkologi, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Bärbel Jung, med.dr, kirurg, Universitetssjukhuset i Linköping, RCC Sydöst
 • Birgitta Lindh, onkolog, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 • Marie-Louise Lydrup, docent, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
 • IngMarie Meyer, radiolog, Ersta sjukhus, Stockholm
 • Per J Nilsson, docent, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Mats Perman, onkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Charlotte B Toytziaridis, patientrepresentant, ILCO, Umeå, RCC Norr
 • Alkwin Wanders, docent, patolog, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 • Konsulterad primärvårdsläkare: Rares Sculeanu, Adviva Hälsocentral, Gällivare