MENY

Nationellt vårdprogram sköldkörtelcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-10-30

Appendix 4: Jämförande terminologi för rapportering av riskgrupper enligt olika organisationer

*LATS=Latin American Thyroid Study group

 

ETA & LATS*

ATA

T1aN0

Extrem lågrisk

Lågrisk

T1bN0; T2 N0

Lågrisk

Lågrisk

T3; N1

Högrisk

Intermediär risk

T4; M1

Högrisk

Högrisk