MENY

Gällande vårdprogram skelett- och mjukdelssarkom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-11-22

21. Vårdprogramgruppen

21.1 Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer och specialiteter som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.  

21.1.1 Vårdprogramgruppens medlemmar

Ordförande
Emelie Styring
Medicine doktor, leg. läkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

RCC Norr
Richard Löfvenberg
Docent, överläkare, Ortopedkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

RCC Uppsala-Örebro
Nina Cavalli-Björkman
Medicine doktor, överläkare, Blod- och tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala

RCC Stockholm-Gotland
Otte Brosjö
Docent, överläkare, Ortopediska kliniken, Sarkomcentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

RCC Sydöst
Anders Kalén
Docent, överläkare, Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping

RCC Väst
Sigvard Eriksson
Vårdenhetsöverläkare Tumörteamet, Ortopedkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

RCC Syd
Fredrik Vult von Steyern
Docent, överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Adjungerade författare

Anna-Clara Esbjörnsson
Medicine doktor, leg. fysioterapeut, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Magnus Hansson
Docent, överläkare, Klinisk patologi och genetik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg samt Patologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Asle Hesla
Specialistläkare, Ortopediska kliniken, Sarkomcentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Lars Hjorth
Överläkare, Barnonkologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Helen Lernedal
Kontaktsjuksköterska, specialistsjuksköterska ortopedisk onkologi, Ortopediska kliniken, Sarkomcentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Fredrik Mertens
Professor, överläkare, Genetiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund

Karin Papworth
Medicine doktor, överläkare, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Mikael Skorpil
Överläkare, Diagnostisk radiologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna 

 

21.2 Jäv och andra bindningar

Inga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har några pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan erhållas från Regionalt cancercentrum Syd.

 

21.3 Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Emelie Styring till vårdprogramgruppens ordförande. 

I en första remissrunda har nedanstående organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll: 

  • Skandinaviska sarkomgruppen
  • Svensk Ortopedisk förening
  • Svensk Patologiförening
  • Svenska Allmänläkarföreningen
  • Svensk Onkologisk förening
  • Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn/Barnonkologer
  • Svensk Bild- och funktionsmedicin
  • Svenska Barnläkarföreningen
  • Svensk Kirurgisk förening
  • Svensk Plastikkirurgisk förening

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den första remissrundan har vårdprogrammet skickats på ytterligare en remissrunda. Denna har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter den andra remissrundan har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC:s samverkansnämnd.