MENY

Standardiserat vårdförlopp skelett- och mjukdelssarkom

Det standardiserade vårdförloppet för skelett- och mjukdelssarkom gäller från och med 2017. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.


Gemensam information uppdaterad: 3 januari 2018