MENY

Sjukvårdsregionalt vårdprogram för hypofystumörer

Det första regionala vårdprogrammet för hypofystumörer färdigställdes redan 1999. Den nu aktuella versionen, publicerad september 2019, reviderades av RCC Uppsala Örebros vårdprocessgrupp för hypofystumörer.

Kontakt

Britt Edén Engström

endokrinolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 23 september 2019