MENY

Standardiserat vårdförlopp vulvacancer

Det standardiserade vårdförloppet gäller för vuxna patienter. Ett nationellt vårdprogram för vulvacancer är under framtagande.

I det nationella vårdprogrammet för vulvacancer kommer det att finnas beskrivningar och rekommendationer för vårdförloppets delprocesser samt hänvisningar till vetenskapligt underlag. Det kommer inte att finnas någon konflikt mellan innehållet i vårdprogrammet och det standardiserade vårdförloppet.

Gällande vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf, nytt fönster)

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, vulvacancer (pdf, nytt fönster)
Kortversion för primärvården, vulvacancer (word)

Kortversion för öppenvårdsgynekologin

Förkortade versioner för öppenvårdsgynekologin (pdf, nytt fönster)
Förkortade versioner för öppenvårdsgynekologin (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf, nytt fönster)

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp.

Kodningsvägledningar för samtliga diagnoser


Gemensam information uppdaterad: 16 december 2019