Till regionspecifikt innehåll

Myelom

Myelom är en form av blodcancer som uppstår i plasmacellerna i benmärgen. Varje år får 500-600 personer i Sverige myelom. Diagnosen är vanligare bland män än bland kvinnor. De flesta som insjuknar är över 65 år.

Myelom är en kronisk sjukdom som i nuläget inte helt går att bota. Många patienter kan dock bli bättre och få en god livskvalitet efter behandling. De senaste åren har nya behandlingsmetoder och läkemedel förbättrat överlevnaden betydligt.

Sjukdomen delas in i asymtomatiska (icke-behandlingskrävande) och symtomatiska (behandlingskrävande) vid diagnos. Patienter med asymtomatiskt myelom kan leva i flera år utan att sjukdom utvecklas och än så länge har man inte säkert visat att att det inte ger någon effekt att behandla dessa i ett tidigt skede.

Myelom är en mångfacetterad sjukdom och kan inledas med många olika symtom, till exempel trötthet, smärta i rygg eller bröstkorg, njursvikt och anemi. Behandlingen består av cellgifter i kombination med kortison och nyare läkemedel. Även stamcellstransplantationer förekommer.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional patientprocessledare

Gunnar Juliusson

regional patientprocessledare

Blodcancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp samt ett sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk inom blodcancer.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Sjukvårdsregionalt sjuksköterskenätverk