Till regionspecifikt innehåll

Barncancer

Varje år insjuknar i Sverige cirka 350 barn och ungdomar under 18 år i cancer. Sedan 1980-talet har överlevnaden i barncancer ökat rejält och i dag överlever omkring 85 procent av barnen.

Ungefär en tredjedel av barnen diagnostiseras med någon form av leukemi, en tredjedel med hjärntumör och en tredjedel består av olika typer av tumörer i lymfkörtlar, njure, skelett eller andra delar av kroppen. Olika typer av cancer förekommer i olika åldrar. Barncancer är vanligast bland barn i förskoleåldern.

Eftersom barncancer är ovanligt med litet patientunderlag har forskning skett genom internationellt samarbete, ett samarbete som lett till förbättrad överlevnad, se graf nedan. Framgångsrik forskning har kunnat genomföras inom bland annat kirurgiska metoder, strål- och cytostatikabehandling, komplikationer efter sjukdom och behandling, stamceller, målriktade terapier, immunterapi och genetik. Dessutom pågår forskning kring omvårdnad av det cancersjuka barnet och stöd till anhöriga. 

Överlevnadskurva
Bild från Barncancerrapporten 2019. Statistiken bygger på siffror från det Svenska Barncancerregistret och Cancerregistret. Överlevnaden i barncancer mäts i femårsöverlevnad. Det vill säga hur många barn som lever fem år efter att de först insjuknade. I statistiken ryms barn 0 till 15 år. Data för 2015 är estimerat på barn som insjuknade under 2011-2015. Data för barn insjuknade 2014-2015 samlas in under 2019-2020.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Om barnonkologi i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om barnonkologi.

Bilaga 2A Regional cancerplan barnonkologi (pdf)

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för barncancerprocessen

Ansvarig processledare RCC Stockholm Gotland

Stefan Söderhäll

överläkare

RCC Stockholm-Gotland

Karin Skillner Cosic

samordnande kontaktsjuksköterska

RCC Stockholm-Gotland

Utvecklingsområden inom barncancervården

Nationell rapport med tillägg från södra sjukvårdsregionen, november 2019 (pdf, nytt fönster)

Regional patientprocessledare

Patrik Romerius

regional patientprocessledare barncancer

Skånes universitetssjukhus

Regional processledare

Mikael Behrendtz

överläkare

Universitetssjukhuset i Linköping

Sjukvårdsregional rapport

Uppsala Örebro sjukvårdsregion har tagit fram ett komplement till den nationella rapporten "Utvecklingsområden inom barncancervården". Komplementrapporten beskriver de utmaningar som finns i sjukvårdsregionen utöver de som beskrivs i den nationella rapporten. Rapporten lämnades till Socialdepartementet den 15 nov 2019.

Barncancerrapport Uppsala Örebro (pdf)

Barncancer Uppsala Örebro

På Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala finns Uppsala-Örebroregionens barncancercentrum som ingår i RCC Uppsala Örebros verksamhet. Läs mer via länken nedan.

Barncancer Uppsala Örebro