Kunskapsstöd för dig i cancervården

Regionalt samarbete för att minska insjuknandet i cancer och för en utvecklad cancervård med patientens fokus.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Rapport påvisar kortare väntetider inom matstrups- och magsäckscancer

Den regionala kvalitetsrapporten för matstrups- och magsäckscancer i Uppsala Örebro påvisar kortare väntetider.

17 oktober 2018 | Uppsala Örebro

Livsgnistan slår upp dörrarna i Örebro

Fyra patientföreningar i Örebro län har tillsammans startat Livsgnistan, en förening som ska erbjuda patientstöd i olika former.

17 oktober 2018 | Uppsala Örebro

Hospice och palliativ vård firades världen över

Lördagen den 13 oktober firades Världshospicedagen i syfte att uppmärksamma hospicerörelsen och palliativ vård.

15 oktober 2018 | Uppsala Örebro

Ny nationell rapport

Nu finns en ny rapport från nationella kvalitetsregistret för lymfom

9 oktober 2018 | Samverkan

NPCR firar 20 år av värdefull datainsamling

Nationella prostatacancerregistret har samlat in uppgifter om diagnoser och behandling för prostatacancer i hela Sverige sedan 1998, och firar i år 20 år.

8 oktober 2018 | Samverkan

Lägesrapport för nivåstrukturering i Uppsala Örebro

Nu publiceras en ny lägesrapport med syfte att översiktligt presentera utvecklingen av nivåstruktureringsarbetet i Uppsala-Örebroregionen.

5 oktober 2018 | Uppsala Örebro

Ny interaktiv årsrapport för bröstcancer

I rapporten finns statistik från Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer, NKBC. Data om bröstcancer kommer från Sveriges alla regioner.

28 september 2018 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Möte - Regional vårdprocessgrupp för cervixprevention

Välkomna till mötet med regionala vårdprocessgruppen för cervixprevention på Regionhuset, Västerås.

23 oktober 2018 | Uppsala Örebro

Nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom njur- och urotelial cancer

Välkommen till en nätverksträff för kontaktsjuksköterskor inom njur- och urotelial cancer.

24 oktober 2018 | Uppsala Örebro

Nationell utbildningsdag för dysplasibarnmorskor

Den första första nationella utbildningsdagen för dysplasibarnmorskor och dysplasisjuksköterskor enligt det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.

25 oktober 2018 | Samverkan

Den krokiga vägen

Nationell temadag om onkologisk och understödjande behandling vid matstrups- och magsäckscancer.

26 oktober 2018 | Samverkan

Vårdprocessgruppmöte inom palliativ vård

Välkomna till mötet med vårdprocessgruppen för palliativ vård, tisdag den 6 november i Uppsala.

6 november 2018 | Uppsala Örebro

Vårdprocessgruppmöte inom barnonkologi

Välkomna till mötet med vårdprocessgruppen för barnonkologi, tisdag den 6 november i Uppsala.

6 november 2018 | Uppsala Örebro

Se fler händelser

Kalenderhändelser