Kunskapsstöd för dig i cancervården

Regionalt samarbete för att minska insjuknandet i cancer och för en utvecklad cancervård med patientens fokus.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Inspirationsdag kring barn som närstående i cancervården

Den 15 november var fokus på hur barn och ungdomar påverkas av att en förälder, eller någon annan för dem närstående person, har cancer eller dör av sjukdomen.

12 december 2017 | Uppsala Örebro

Arvid Widenlou Nordmark stärker RCC:s kvalitetsregisterarbete

Arvid Widenlou Nordmark är Regionala cancercentrums nye nationelle samordnare för kvalitetsregisterområdet.

7 december 2017 | Samverkan

Hantering av recidiv i SVF

Standardiserade vårdförlopp kommer inte inkludera patienter som får återfall under pågående uppföljning.

7 december 2017 | Samverkan

Johan Ahlgren - ny tillförordnad chef till RCC Uppsala Örebro

Johan Ahlgren, idag verksamhetschef på onkologkliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro, blir den nya tillförordnade verksamhetschefen.

5 december 2017 | Uppsala Örebro

Verksamheten igång vid tre nya nationella vårdenheter

Från 1 november är ytterligare tre komplicerade canceråtgärder nationellt koncentrerade till två ställen i landet.

4 december 2017 | Samverkan

Nytt nationellt vårdprogram

Det nationella vårdprogrammet för Skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg finns publicerat på cancercentrum.se.

4 december 2017 | Samverkan

Utmaningar inom området cancerläkemedel

Vårdanalys kartläggning visar på utmaningar kring införande, användning och uppföljning av cancerläkemedel.

4 december 2017 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Nationell konferens om funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter?

25 januari 2018 | Samverkan

Världscancerdagen 2018

För nionde året arrangerar Nätverket mot cancer traditionsenligt seminarium under den internationella Världscancerdagen 4 februari.

4 februari 2018 | Samverkan

Regiondag bröstcancervård 2018

7 mars 2018 | Uppsala Örebro

Se fler händelser

Kalenderhändelser