Regionalt processarbete i sydöst

Här beskrivs hur vi arbetar för att utveckla våra regionala vårdprocesser i sydöst.

Regionalt cancercentrum sydöst driver i dagsläget 13 regionala vårdprocesser med hjälp av regionala processledare. Fyra är stödprocesser och övriga är vårdprocesser för specifika diagnoser. Vilka diagnoser som har processledare beror på hur vanlig diagnosen är, det vill säga diagnoser som involverar stora patientgrupper. Det finns också processledare där det finns behov att ett systematiskt processarbete. Tre regionala processamordnare delar på uppdraget att stötta varje processledare (se namn till höger).

Det regionala utvecklingsarbetet i vårdprocesserna utgår ifrån RCC Sydösts sex patientlöften. Arbetet leds av en eller flera regionala processledare som är specialist inom sitt område, bestående av olika professioner; läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter inom den aktuella vårdprocessen. Oftast är de kliniskt verksamma och många bedriver även forskning.

Sex löften till invånare i sydöstra sjukvårdsregionen

Processledarna verkar i nätverk på sjukhusen och är deltidsanställda vid RCC Sydöst för att leda och samordna vårdprocessarbetet. Till sin hjälp har de stöd från medarbetare från RCC Sydöst, som bland annat består av statistiker, registeradministratörer och verksamhetsutvecklare.

Här finns kontaktuppgifter till våra medarbetare.

Ofta är de regionala processledarna även engagerade i det nationella kvalitetsregisterarbetet och framtagning av nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp. 

Regionala processledare knutna till RCC Sydöst 2022

Läs mer om processledaruppdraget här