Till regionspecifikt innehåll

Nationella arbetsgruppen för prevention

Uppdrag

Regionala cancercentrums samverkansgrupp har beslutat om arbetsgruppens uppdrag. Exempel på uppdrag är:

  • Arbeta med utveckling av preventivt arbete på nationell nivå men också applicera och utveckla preventiva insatser utifrån behoven i region/landsting. 
  • Arbeta i linje med RCC:s handlingsplan för ett rökfritt Sverige.
  • Arbeta i linje med RCC:s handlingsplan för UV-strålning.
  • Sprida den Europeiska kodexen mot cancer. 

RCC:s samverkansgrupp har utsett följande personer till nationella arbetsgruppen för prevention :

Vikarierande ordförande

Joacim Larsen

CaPrim

Ledamöter

Cecilia Hultstrand

processledare prevention

RCC Norr

 

Christin Anderhov Eriksson

Processledare Prevention

Rcc Sydöst

Catharina Östman

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

Klara Nypelius-Standley

processledare prevention

RCC Syd

Helena Wiklund Weiss

processledare prevention

RCC Syd

Sofie Grinneback

vikarierande för Ellen Brynskog, utvecklingsledare

RCC Väst

Helena Ullgren

vikarierande för Miriam Elfström, processledare prevention

RCC Stockholm Gotland

Ellen Brynskog

(föräldraledig) utvecklingsledare

RCC Väst

Miriam Elfström

(föräldraledig) processledare prevention

RCC Stockholm Gotland

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regionalt programområde Levnadsvanor Södra sjukvårdsregionen, kontaktpersoner för din region och minnesanteckningar hittar du här:

RPO levnadsvanor

Maria Bjerstam

regional processledare prevention

RCC Syd