Nationell arbetsgrupp för mammografi

Uppdrag

  • Arbeta för regional och nationell samordning
  • Definiera kvalitetsindikatorer och sätta målnivåer
  • Ansvar för att utveckla nationellt kvalitetsregister

Arbetet avser hela vårdkedjan från kallelse till överlämnande till annat klinikansvar.

Täta bröst

Nationella arbetsgruppen för Mammografi, NAM, och styrelsen för Svensk Förening för Bröstradiologi, SFBR, anser att det idag inte är möjligt att tillmötesgå kvinnors begäran om att få sin brösttäthet bedömd. Bland annat på grund av att det idag inte finns en brett accepterad metod för standardiserad mätning av brösttäthet.

Socialstyrelsen genomför regelbundet översyn av det vetenskapliga kunskapsläget för mammografiscreening och i samband med det kommer också värdet av att införa brösttäthetsmätning i screeningen att bedömas. Detta kan komma att resultera i förändrade rekommendationer avseende brösttäthetsmätning och individanpassad mammografiscreening i framtiden. Det är viktigt att förändringar i screeningprogrammet genomförs på ett ordnat sätt i hela landet och baseras på tillgängligt vetenskapligt underlag.

Arbetsgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av representanter från Sveriges sjukvårdsregioner. I dagsläget är platsen som representant för den Sydöstra sjukvårdsregionen vakant.

Ordförande

Joakim Ramos

Överläkare radiologi, representant för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Västmanlands sjukhus, Västerås

 

 

Södra sjukvårdsregionen

Catharina Behmer

Mammografin i Skåne, Unilabs AB

Södra sjukvårdsregionen

Maria Erngrund

regional processledare mammografiscreening

Västra sjukvårdsregionen

Maria Edegran

överläkare radiologi

NU-sjukvården, Uddevalla

Stockholms sjukvårdsregion

Charlotta Sävblom

verksamhetsutvecklare, läkare

RCC Stockholm-Gotland

Norra sjukvårdsregionen

Eric Arelöf

enhetschef

Mammograficentrum Västernorrland

 

 

Adjungerade

Karin Leifland

ordförande i Svensk Förening för Bröstradiologi (SFBR), f.d. ordförande NAM

 

Martin Malmberg

registerhållare för nationellt kvalitetsregister för mammografi

Onkologiska Kliniken, Helsingborg, Region Syd

Nationellt stödteam

Elin Ljungqvist

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Chenyang Zhang

statistiker

RCC Väst

Susanne Amsler Nordin

enhetschef registerkoordination och kanslistöd

RCC Väst

Elisabeth Kobb

administrativ koordinator

RCC Väst