Forskning på Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention

Här finns information om forskning med stöd av Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention, samt om hur du går tillväga för att begära ut data i forskningssyfte.